Kiinteistötarinan asuntokoulu: viisi taloyhtiön talousasiaa, joista tulee olla kärryillä

Kun on hankkimassa asuntoa, ei aina ensimmäisenä tule mieleen, millainen on taloyhtiön taloudellinen tilanne. Se on kuitenkin tärkeä osa asumista ja sen tarkka tutkiskelu auttaa välttymään ikäviltä yllätyksiltä. VASTIKKEET Vastike kertoo paljon taloyhtiön taloudesta ja sen tarkoitus on kattaa yhtiön kulut. Ei voi kuitenkaan uutta kotia ostettaessa tuudittautua siihen, että vastike pysyisi aina samana. Asuntoilmoituksessa … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: viisi taloyhtiön talousasiaa, joista tulee olla kärryillä

Kiinteistötarinan asuntokoulu: käypä arvo

Perintö-  ja lahjaverolain mukaan omaisuus arvostetaan siihen käypään arvoon, mikä omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Luovutuksen osapuolina on täytynyt olla toisistaan riippumattomat tahot vapaassa markkinatilanteessa. Varallisuus arvostetaan siihen käypään arvoon, joka varallisuudella oli verovelvollisuuden alkamishetkellä omistajan hallussa ja sillä paikalla, missä omaisuus oli. Koska käyvällä arvolla tarkoitetaan todennäköistä luovutushintaa, määritetään … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: käypä arvo

Kiinteistötarinan asuntokoulu: avioero ja asunnot

Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voivat puolisot vaatia omaisuutensa jakamista eli ositusta. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on omaisuuden osituksen sijaan toimitettava ainoastaan puolisoiden omaisuuden erottelu. Jos puolisoilla on yhteistä omaisuutta, on omaisuus vaadittaessa jaettava omaisuuden osituksessa tai erottelussa. Tässä vaiheessa puolueeton arvio omaisuudesta on kannattava teettää. Avioliiton päättyessä … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: avioero ja asunnot

Kiinteistötarinan asuntokoulu: ennakkotarkastusvelvollisuus

Asuntokauppalain mukaan ostajan on tarkastettava asunto ennen kaupan tekemistä. Käytetyn asunnon kaupassa ostajalle voidaan asettaa laajempi tarkastusvelvollisuus kuin uuden asunnon kaupassa. Ostajalla on asunnon ennakkotarkastusvelvollisuus, josta johtuu, että ostaja ei voi jälkikäteen vedota sellaiseen seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa. Ostajalla ei ole oikeutta vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen tai joka on … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: ennakkotarkastusvelvollisuus

Kiinteistötarinan asuntokoulu: Rahanpesun rahoittamisen estäminen Kiinteistötarinassa

Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään häivyttämään tai peittämään rikoksella saadun omaisuuden alkuperä. Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli voimaan heinäkuussa 2017. Kiinteistötarina LKV Oy:ssä on laadittu erillinen kirjallinen riskiarvio omasta toiminnasta sisältäen sisäiset toimintaohjeet asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä. Arvion tarkoituksena on, että välitysliike ymmärtää, tunnistaa ja arvioi omaan toimintaansa liittyvät rahanpesun ja terrorismin … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Rahanpesun rahoittamisen estäminen Kiinteistötarinassa

Kiinteistötarinan asuntokoulu: taloyhtiön tilinpäätöksen tulkinta

Asuntosijoittaminen on noussut viime vuosina roimasti ja uusia sijoittajia ilmaantuu koko ajan. Ennen kuin asuntosijoittamiseen ryhtyy, kannattaa tutustua perusasioihin, kuten taloyhtiön tilinpäätöksen tulkintaan. Yleensä kompastuskivet löytyvät yhtiön dokumenteista. Vuokratulot ja hoitovastike Sijoittajan kannalta varmasti tärkein asia on hoitovastike, sekä tämän rinnalla mahdolliset taloyhtiön vuokratulot. Taloyhtiö voi saada vuokratuloja omistamistaan liiketiloista ja asunnoista. Nämä vaikuttavat myös … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: taloyhtiön tilinpäätöksen tulkinta

Kiinteistötarinan asuntokoulu: toimeksiantosopimus

Toimeksiantosopimus on laadittava kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja voida yksipuolisesti muuttaa. Välityslakiin on kirjattu vain sopimuksen sisällytettävät välttämättömät sopimusehdot. Sopimus koostuu erillisestä sopimusosasta ja selostusliitteestä. Käytännössä sopimus tehdään valmiille lomakkeelle, joista toisen osan on jäätävä toimeksiantajalle ja toisen välitysliikkeelle. Toimeksiantosopimus sisältää mm. perustiedot välitettävästä asunnosta ja myyjistä. Siinä sovitaan myös sopimuksen kestosta, välitysliikkeen oikeudesta … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: toimeksiantosopimus

Kiinteistötarinan asuntokoulu: Lainhuudatus kiinteistön kaupassa

Lainhuutoa on haettava määräajassa, 6 kuukautta kauppakirjan tekemisestä. Määräaika alkaa kulua siitä päivästä, kun kaupanvahvistaja on vahvistanut luovutuskirjan. Lykkäävä tai purkava ehto ei vaikuta määräaikaan. Oman oikeusasemansa turvaamiseksi, ostajan kannattaa hakea lainhuutoa heti kauppakirjan tekemisen jälkeen. Varainsiirtoveroseuraamukset myöhästyneestä lainhuudosta ovat myös ankarat. Perhe- tai perintöoikeudellisissa saannoissa lainhuudatusajan alkamishetki alkaa siitä, kun saanto on tullut lainvoimaiseksi. … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Lainhuudatus kiinteistön kaupassa

Kiinteistötarinan asuntokoulu: Puolison suostumus asuntokaupassa

Avioliittolain omaisuuden vallintarajoitukset koskevat myös asunto-osakkeen luovutusta sekä kiinteistön vuokramaalla olevan rakennuksen sekä vuokraoikeuden luovutusta. Avioliittolain mukaan puoliso ei saa ilman toisen puolison suostumista luovuttaa ulkopuoliselle yhteisenä kotina käytettävän asunnon hallintaa. Oleellista on asunnon käyttötarkoitus eikä tosiasiallinen käyttö. Panttaamiseen ei suostumusta tarvita. Puolisoiden välisellä mahdollisella avioehdolla ei ole suostumuksen kanssa tekemistä. Ilman suostumusta tehty oikeustoimi … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Puolison suostumus asuntokaupassa

Kiinteistötarinan asuntokoulu: Asuntosijoittamisen peruspilarit

Kasvukeskuksissa on jatkuvasti kiihtyvä kysyntä vuokra-asunnoille samalla, kun kilpailu hyvistä vuokralaisista kovenee. Erityisesti kasvukeskuksissa tulevaisuuden näkymät asuntosijoittamiselle ovat hyvät. Asuntosijoittaminen on yhä suositumpaa ja voisi ajatella, että asunnon vuokraaminen ei ole hankalaa. On olemassa kuitenkin muutama seikka, mitä vuokraisännän tulisi ottaa huomioon. Suomen Vuokranantajat Ry julkaisee vuosittain alueellisen tuottotutkimuksen, jonka pohjalta voi vertailla sijoituskaupunkeja. Vuonna … Lue lisää Kiinteistötarinan asuntokoulu: Asuntosijoittamisen peruspilarit