Kiinteistötarinan asuntokoulu: ennakkotarkastusvelvollisuus

Asuntokauppalain mukaan ostajan on tarkastettava asunto ennen kaupan tekemistä. Käytetyn asunnon kaupassa ostajalle voidaan asettaa laajempi tarkastusvelvollisuus kuin uuden asunnon kaupassa. Ostajalla on asunnon ennakkotarkastusvelvollisuus, josta johtuu, että ostaja ei voi jälkikäteen vedota sellaiseen seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa. Ostajalla ei ole oikeutta vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen tai joka on ollut havaittavissa kauppaa tehtäessä. Ostaja ei myöskään voi vedota tällaiseen virheeseen, mikäli ostaja jättää ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä myyjän hänelle varaaman tilaisuuden tarkastaa asunto.

Ostajalla ei ilman myyjän kehotusta tai muuta erityistä syytä ole velvollisuutta tarkastaa myyjän asunnosta antamien tietojen paikkansapitävyyttä. Ostajalta ei myöskään vaadita asunnon tutkimista muuten kuin tavanomaisesti. Ostajalla ei siis ole ilman erityistä syytä velvollisuutta tutkia asuntoa teknillisin tai muuten poikkeuksellisin toimenpitein.

You Might Also Like