Kiinteistötarinan asuntokoulu: Lunastusprosessista

Lunastuslauseke asuntokaupassa

Yhtiöjärjestys saattaa sisältää osakkeiden lunastamista koskevia rajoituksia. Yksi sellainen on lunastuslauseke. Lunastuslausekkeessa määrätään keillä on lunastusoikeus, kun osakkeen omistusoikeus osakkeeseen siirtyy toiselle muulta omistajalta kuin yhtiöltä.

Lunastuslausekkeet saattavat koskea koko asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita tai vain esim. autotallipaikan tai -hallipaikkojen hallintaan oikeuttavia osakkeita.

Lunastusaika käynnistyy, kun hallitus on saanut ilmoituksen osakkeen omistusoikeuden siirtymisestä.  Lunastusoikeuden omaavan on tehtävä lunastusvaatimus kuukauden kuluessa edellä mainitusta ilmoituksen päiväyksestä.  Lunastushinta on ns. käypä hinta, joka on yleensä myyjän ja ostajan sopima kauppahinta, ellei yhtiöjärjestyksessä ole muuta lunastushinnasta mainittu.  Lunastajan tulee suorittaa lunastushinta kahden viikon kuluessa lunastusajan päättymisestä.

Kiinteistövälittäjän tulee kaupan synnyttyä informoida asiasta yhtiön hallitusta tai yleisimmin isännöitsijää välittömästi, jotta tämä voi tiedottaa lunastuslausekkeessa mainittuja tahoja tapahtuneesta osakkeiden kaupasta kahden viikon kuluessa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole mainintaa lyhemmästä ilmoitusajasta.

Osakkeen ostajalle lunastuslauseke tarkoittaa noin 1,5 kuukauden odotusaikaa, sillä siirtomerkintää omistusoikeuden siirtymisestä osakekirjoihin ei voida tehdä ennen lunastusajan päättymistä.  Ostajan kannattaa pidättäytyä huoneistoon kohdistuvista muutostöistä, kunnes lunastusaika on päättynyt.   Huoneisto pitää luovuttaa mahdolliselle lunastajalle siinä kunnossa, kun se on kaupantekohetkellä ollut.

Lunastusajan aikana ostajalla on hallintaoikeus huoneistoon, oikeus yhtiön varojen jaossa ja etu-oikeus osakeannissa. Lunastusaikana ostaja vastaa yhtiöjärjestyksessä osakkeen omistajille määrätyistä maksuista, kuten yhtiövastikkeesta.

Lisätietoja Asunto-osakeyhtiölaki 2. luku 5§.

You Might Also Like