Kiinteistötarinan asuntokoulu: Vesijättö

Maan kohoaminen, vesistöjen kuivuminen ja vedenpinnan alentuminen synnyttää rantaviivan siirtymisen seurauksena rantatilan ja vesirajan väliin uutta maa-aluetta eli ns. vesijättöä. Kiinteistön edustalle muodostunut kapea vesijättökaistale ei yleensä kuulu kiinteistöön vaan viereisen vesialueen omistajalle / kylän yhteisen vesialueen osakaskunnalle.

Vesijättöalue haittaa usein ranta-alueiden käyttöä, hoitoa tai rakentamista, kun omistajuus on epäselvä. Jos vesijättö haittaa ranta-alueen tarkoituksenmukaista käyttöä tai vesijättö on vähäinen, siihen rajoittuvan kiinteistön omistaja voi useimmiten lunastaa sen itselleen hakemalla Maanmittauslaitoksesta kiinteistötoimitusta – vesijätön lunastamista. Toimituksessa ratkaistaan lunastamisen edellytykset, lunastettava alue sekä lunastamisen vuoksi vesijätön omistajalle maksettavaksi tulevat korvaukset.

Myös vesijätön omistaja voi hakea tietyin ehdoin toimitusta vaatiakseen vesijättöön rajoittuvan kiinteistön omistajaa lunastamaan vähäisen vesijätön.

Ks. lisää: Maakaari.

You Might Also Like