LKV-valmennus Tampereella syksyllä! Nopean varaajan etu NYT.

Laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV-nimikettä voi käyttää vain kokeen suorittaneet henkilöt. Aluehallintovirastot valvovat nimikkeiden ja lyhennysten käyttöä sekä vastaavat välitysliikkeiden rekisteröinnistä.

LKV-tutkinto vaaditaan lain mukaan 50 % toimiston myyntitoimeksiantoja hoitavista työntekijöistä. LKV-tutkinnon suorittaneet henkilöt ovatkin haluttuja työntekijöitä niin asiakkaiden kuin työnantajienkin silmissä.

Kiinteistötarinan LKV-valmennuksen jälkeen olet aiempaa valmiimpi osallistumaan Kauppakamarin järjestämään laillistetun kiinteistönvälittäjän kokeeseen. Koulutuksessa perehdytään osakehuoneistojen ja kiinteistöjen myyntiin ja vuokraukseen liittyvään juridiikkaan, hinta-arvioinnin perusteisiin sekä verotukseen. Kurssi sisältää:

  • opiskelu- ja vastaustekniikan hiomista
  • henkinen valmistautuminen koetilanteeseen, koejännityksen hallinta
  • vierailijaluentoja
  • etätehtäviä
  • LKV-harjoituskokeen

Kurssi sisältää 5 opetuspäivää (4 h opetusta per kerta), etätehtäviä, opiskeluaikataulun laadinnan sekä loppukokeen. Kurssi järjestetään Tampereen keskustassa ja se sisältää opetuspäivinä ruokailun. Opetusryhmä on pieni, mikä takaa tehokkaan oppimisympäristön. Syksyn kurssi järjestetään syys-lokakuun aikana (koe 12.11.2016) viikonloppupainotteisesti. Kurssin hinta on 650 euroa tai voit myös osallistua päiväkohtaisiin teemakoulutuksiin, etätehtäviin tai ainoastaan harjoituskokeeseen (hinta per opetuspäivä/koe/etätehtävät on 160 euroa / kpl).

HUOM! ELOKUUN LOPPUUN SITOVAN ILMOITTAUTUMISEN TEHNEILLE, -20 % KURSSIHINNASTA.

Kysy lisätietoja ja iImoittaudu kokeeseen 12.9.2016 mennessä: kiinteistotarina@kiinteistotarina.fi


Suunnittelutarvealue, vesiosuuskunta, rantarakentaminen…?
Antti Savolainen
Antti Savolainen

LKV-kokeen vakiokysymyksiä ovat kiinteistönmuodostus, rakentaminen ja kaava-asiat. Kyseiset aihepiirit aiheuttavat monesti haasteita varsinkin kaupunkivälittäjille, joille asiat päivittäisessä työssä ovat merkitykseltään vähäisempiä. Kiinteistötarinan LKV-valmennuksen vierailijaluennoitsija, varatuomari Antti Savolainen syventää kokelaiden kaavoitukseen ja lupa-asioihin liittyvää osaamista ja vastaa kysymyksiin.

Varatuomari Antti Savolainen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Erityisen laaja kokemus Savolaisella on maankäyttöä, kaavoitusta ja rakentamista koskevien kysymysten ratkaisussa. Savolainen on työskennellyt pitkään mm. hallinto-oikeudessa, käräjäoikeudessa ja lakitoimistossa.

KOE LÄHESTYY, RUOKA EI MAISTU JA HEIKOTTAA, KÄDET HIKOAVAT JA ON EPÄMIELLYTTÄVÄ OLO, JÄNNITÄTKÖ?
Maria Maljanen
Maria Maljanen

Koejännitys samoin kuin esiintymisjännitys on normaalia tilanteissa, jossa tilanne on uusi ja haasteellinen ja jossa ihminen kokee tulleensa arvioinnin kohteeksi. Toiset kokevat jännitysoireet kovin fyysisinä kuten pulssin kiihtymisenä, hikoiluna ja vapinana, kun taas toisille jännitys voi aiheuttaa enemmän psyykkisiä muutoksia kuten pelkoa ja keskittymiskyvyn puutetta. Kehon reaktiot ovat normaalia seurausta autonomisen hermoston toiminnasta, jossa sympaattinen hermosto aktivoituu valmistaen elimistöä ”taistele tai pakene” reaktioon.

Oireiden tunnistamisen ja hyväksymisen kautta ihminen pystyy säätelemään jännityksen aiheuttamia oireita ilman, että ne merkittävästi haittaavat toimintaa ja itse suoritusta. Myönteinen suhtautuminen itseen ja tilanteeseen helpottavat jännityksen kokemusta, lisäksi tietyillä kehollisilla- ja mielikuvaharjoituksilla voidaan rauhoittaa autonomisen hermoston toimintaa.

Fysioterapeutti Maria Maljanen on erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan. Maljanen on työskennellyt vuosia asiakkaiden kanssa, jotka kärsivät erilaisista jännitys-, masennus- ja ahdistustiloista. Maljanen tähtää Kiinteistötarinan LKV-kurssin vierailijaluennoitsijana siihen, että kurssilaiset ymmärtävät kehon toimintaa ja tunnistavat oireet omassa kehossa erityisesti jännittävissä ja ahdistavissa tilanteissa, jotta itsesäätely on mahdollista. Jännittäminen on osa elämää, ja toisaalta sopiva jännittäminen tuo valppautta ja innostusta tilanteisiin.

nimetön0

You Might Also Like